شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
شیر سوپاپی pn16
شیر سوپاپی pn25
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر سوپاپی pn25     کاتالوگ محصول  
  شیر سوپاپی pn25 با سیت و سوپاپ استیل و بدنه چدن داکتیل تولید میگردد.    
دانلود اطلاعات فنی محصول