شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
صافی فلنجی pn61
صافی فلنجی pn25
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  صافی فلنجی pn61     کاتالوگ محصول  
  صافی فلنجی pn16 با بدنه چدن خاکستری و توری استیل    
دانلود اطلاعات فنی محصول