شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
شیر پروانه ای pn10
شیر پروانه ای pn16
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر پروانه ای pn16     کاتالوگ محصول  
 

شیر پروانه ای فلنجی pn16 با بدنه چدن داکتیل

   
دانلود اطلاعات فنی محصول