شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
شیر کنترل پمپ پیلوتدار
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر کنترل پمپ پیلوتدار     کاتالوگ محصول  
 

شیر کنترل پمپ پیلوتدار در دو نوع فشار 16 و 25 با بدنه چدن خاکستری و داکتیل تولید میگردد .

   
دانلود اطلاعات فنی محصول