شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
شیر آتش نشانی ایستاده
شیر آتش نشانی دفنی DN80
شیر آتش نشانی دفنی DN100
شیر اتش نشانی برنزیclass150
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر آتش نشانی دفنی DN100     کاتالوگ محصول  
  شیر آتش نشانی دفنی با ورودی 4 اینچ و خروجی 2 1/2 اینچ    
دانلود اطلاعات فنی محصول