شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )
شیر ریفایل زانودار ( آبگیری )
شیر ریفایل ( تغذیه)

 
 
  شیر ریفایل زانودار ( آبگیری )     کاتالوگ محصول  
 

این شیر ورژن نوینی از شیر ریفایل بوده و حسب نیاز کشاورزان  در رفع معایب گونه قبلی نظیر پاشش آب به اطراف طراحی و ساخته شده است . از مزایای دیگر این ولو عدم نیاز با زانوی 90 درجه در انتهاییخط لوله  متصل به شیر می باشد 

بدنه چدن ضربه پذیر داکتیل محور استانلس استیل و دیسک آببندی روکش لاستیک NBR  دارد . همچنین کالا با پوشش رنگ پودری کوره ای ارائه خواهد شد.

   
دانلود اطلاعات فنی محصول