شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
شیر هوا pn16
شیر هوا pn25
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر هوا pn16     کاتالوگ محصول  
 

شیر هوا تک محفظه دو روزنه pn16 با بدنه چدن خاکستری دارای اورفیس بزرگ با آببندی گوی استیل و اورفیس کوچک NBR مجهز به توری استانلس استیل فوقانی جهت ممانعت از ورود جسم خارجی به خط .

   
دانلود اطلاعات فنی محصول