شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
شیر هوا pn16
شیر هوا pn25
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر هوا pn25     کاتالوگ محصول  
  شیر هوا pn25 تک محفظه دو روزنه با اورفیس بزرگ گوس استانلس استیل و اورفیس کوچک NBR و بدنه چدن داکتیل    
دانلود اطلاعات فنی محصول