شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
شیر شناور توپی دار
شیر کنترل سطح پیلوتی
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر شناور توپی دار     کاتالوگ محصول  
  شیر شناور توپی دار pn16 با بدنه تیپ globe و با جنس چدن خاکستری تولید میگردد.    
دانلود اطلاعات فنی محصول