شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
شیر شناور توپی دار
شیر کنترل سطح پیلوتی
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر کنترل سطح پیلوتی     کاتالوگ محصول  
  شیر کنترل سطح پیلوتدار جهت نصب در حوضچه هائی است که امکان نصب مستقیم شیر وجود ندارد , این شیر را میتوان بکمک یک شناور جداگانه کوچک و یا یک مدار کنترل الکتریک استفاده نمود    
دانلود اطلاعات فنی محصول