شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
شیر اطمینان فنری
شیر اطمینان پیلوتدار
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر اطمینان فنری     کاتالوگ محصول  
  شیر اطمینان فنری pn16 با بدنه Globe سیت استیل و برنج و سوپاپ چدنی و لاستیک NBR    
دانلود اطلاعات فنی محصول