شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
شیر اطمینان فنری
شیر اطمینان پیلوتدار
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر اطمینان پیلوتدار     کاتالوگ محصول  
  شیر اطمینان پیلوتدار    
دانلود اطلاعات فنی محصول